Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

wsparcie organizacji w sytuacji śmierci pracownika

W sytuacji śmierci pracownika organizacja przechodzi przez kryzys związany ze stratą. Pojawiają się pytania, takie jak: Jak wspierać zespół? Jak rozmawiać o śmierci pracownika wewnątrz organizacji i poza nią? Jak zorganizować dalszą pracę? Jak wspierać rodzinę zmarłego?

Wsparcie zewnętrznego zespołu psychologów oraz prawników doświadczonych w pracy z organizacjami w kryzysie, w tym osobami w żałobie, pomaga poradzić sobie ze stratą w obszarach: psychologiczym, organizacyjnym, komunikacyjnym i prawnym. Pomoc świadczymy w ramach trzech pakietów:

Nasza pomoc każdorazowo dostosowywana jest do specyfiki danej sytuacji oraz konkretnej organizacji. Wszystkie te działania mają przywrócić środowisko pracy do stanu sprzed kryzysu (jeśli jest to możliwe) oraz pokazać pracownikom, że pracodawcy zależy na tworzeniu atmosfery pracy, w której dba się o zdrowie psychiczne osób zatrudnionych w firmie. Profesjonalne wsparcie w sytuacji kryzysu zapewnia bezpieczeństwo i zmniejsza poczucie chaosu, a w dłuższym okresie kształtuje lojalność i motywację pracowników. Kryzys jest swojego rodzaju próbą dla standardów obowiązujących w firmie. Jeśli nie zawiodą, jest szansa, że w długiej perspektywie to trudne doświadczenie umocni organizację. 

Za każdym razem dostosowujemy nasze wsparcie do potrzeb danej organizacji oraz specyfiki sytuacji. Istnieje również możliwość wybrania określonych form wsparcia, nie korzystając ze wszystkich propozycji w ramach pakietu. Wówczas cena wybranej usługi ustalana jest indywidualnie. 

Zapraszamy do kontaktu:

pod adresem: szkolenia@naglesami.org.pl 
lub pod numerem: 502 511 138