Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

WARSZTAT zespół w obliczu kryzysu


Potrzeba integracji „na głębszym poziomie”

Zintegrowany, zaangażowany zespół to najważniejszy zasób firmy. Obecnie pracodawcy robią wiele, żeby budować motywację i lojalność pracowników. Dodatkowe benefity czy spotkania integracyjne proponowane przez różne organizacje wydają się atrakcyjne, jednak często są do siebie bardzo podobne i rzadko mają wymierny wpływ na decyzję o wyborze czy pozostaniu w danym miejscu pracy.

Powstaje więc pytanie, co zrobić, żeby nie tylko zrekrutować, ale również utrzymać przy sobie pracowników, na których tak bardzo nam zależy? Naszym zdaniem, szczególną wartość mają trwałe, autentyczne relacje w zespołach. Z naszego doświadczenia pracy w Fundacji NAGLE SAMI wynika, że to, co buduje takie prawdziwe relacje między ludźmi, to umiejętność prowadzenia rozmów i towarzyszenia drugiej osobie zarówno w radosnych, jak i trudnych sytuacjach, których doświadcza. Jesteśmy przekonani, że integracja to coś więcej niż dobra zabawa czy nauka wspólnego rozwiązywania problemów. To również umiejętność bycia przy drugiej osobie i wsparcia jej w kryzysowej sytuacji – osobistej czy zawodowej.

Nasze podejście

Zgodnie z koncepcją work – life integration życie prywatne i zawodowe przenikają się. Nikt z nas nie jest maszyną, która, wchodząc do biura, osobiste przeżycia zostawia za drzwiami. Kiedy przechodzimy przez osobiste kryzysy, ważne, żebyśmy czuli, że również w miejscu pracy – w którym zwykle spędzamy większą część dnia – możemy liczyć na realne wsparcie ze strony przełożonego czy współpracowników. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy żyjemy w szybkim tempie i doświadczamy wielu zmian, takie sytuacje zdarzają się często i nierzadko są kojarzone z „pozytywnymi” sytuacjami, jak ślub, narodziny dziecka czy awans. Oczywiście, kryzysy mogą wiązać się również z przeżyciami takimi jak na przykład śmierć bliskiej osoby, choroba czy rozwód. Nierzadko sytuacje te niosą ze sobą wiele trudnych, intensywnych przeżyć. Ważne, żebyśmy nie zostawali z nimi sami.

Zarys programu

Cel główny: Integracja zespołu i nabycie umiejętności towarzyszenia współpracownikom przechodzącym przez kryzysy

Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas warsztatu:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

Korzyści dla klienta

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

Efekty warsztatu

Główny rezultat: Głębiej zintegrowany zespół, potrafiący wspierać się w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych

Pozostałe efekty szkolenia to m.in.:

Warsztat ma charakter zamknięty. Może stanowić część programu wyjazdu integracyjnego. Realizujemy go dla zespołów współpracowników. Zapraszamy również managerów i specjalistów HR. Maksymalna liczebność grupy – 15 osób. 


czas: ok 4 godziny
miejsce: wskazane przez klienta
cena: 4000 zł netto plus koszty dojazdu

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

 

mail: szkolenia@naglesami.org.pl

telefon:  +48 502 568 636