Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

SZKOLENIE Dobre praktyki HR w przypadku śmierci pracownika lub bliskiej mu osoby

 

Potrzeba wypracowania dobrych praktyk HR 

Uważamy, że istnieje potrzeba wypracowania dobrych praktyk HR w tym obszarze. W obliczu śmierci pracownika dział HR staje wobec szeregu wyzwań związanych m.in. z komunikacją, wsparciem współpracowników, organizacją pracy, przepisami BHP czy obowiązującymi normami prawa pracy. Podobnie, kiedy pracownikowi umiera ktoś bliski i przeżywa on żałobę, zadbanie o niego w tym szczególnym czasie i zapewnienie mu odpowiednich warunków umożliwiających powrót do pracy, stanowi duże wyzwanie. 

Odnalezienie się w tych trudnych – osobiście i zawodowo – sytuacjach wymaga odpowiedniego przygotowania. Z jednej strony, zaskoczenie i silne emocje wytrącają z równowagi i utrudniają efektywne funkcjonowanie. Z drugiej, jest to czas, kiedy skuteczne działania specjalistów HR są szczególnie potrzebne.

Nasze podejście

Wypracowanie dobrych praktyk HR minimalizuje ryzyko chaosu w organizacji oraz pozwala uniknąć niewłaściwych decyzji i działań, które mogą prowadzić m.in. do problemów natury prawnej, gorszej atmosfery i jakości pracy. Podczas szkolenia koncentrujemy się na kompleksowym przygotowaniu specjalistów HR na wypadek śmierci pracownika, obejmującym zarówno aspekty psychologiczne, jak również prawo pracy. Nawiązujemy także do sytuacji pracownika doświadczającego żałoby po śmierci bliskiej osoby. Staramy się określić, co w tym czasie może mieć dla niego szczególne znaczenie oraz jak stworzyć warunki sprzyjające powrotowi do pracy.

Kładziemy nacisk na aktywny udział uczestników w szkoleniu – tak, aby wypracowane sposoby działania funkcjonowały nie tylko na papierze, ale przede wszystkim w świadomości specjalistów HR. Dzięki temu sięgnięcie po nie w sytuacji kryzysowej dla organizacji umożliwi podjęcie szybkich i skutecznych działań.

Zarys programu

Cel główny: przygotowanie specjalistów HR na wypadek śmierci pracownika oraz bliskiej mu osoby. 

Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas szkolenia:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa.

 

Korzyści dla uczestnika

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 

Efekty szkolenia

Główny rezultat: skuteczne procedury i standardy działania HR po śmierci pracownika oraz bliskiej mu osoby. 

Pozostałe zakładane efekty szkolenia to m.in.:

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby związane z obszarem HR,
w tym szczególnie dyrektorów, managerów i specjalistów HR.  

 

Szkolenia realizujemy cyklicznie.
czas: 10.00 – 15.00
miejsce: Warszawa, Al. Wojska Polskiego 1A
cena: 480 zł brutto

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres: szkolenia@naglesami.org.pl 

Oświadczenie dotyczące VAT, o którym mowa w formularzu zgłoszeniowym.

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mail: szkolenia@naglesami.org.pl

telefon:  502 568 636