usługa stand - by

 

Kiedy organizacja przechodzi przez kryzys, pracownicy i liderzy muszą reagować szybko, mierząc się z niespodziewanymi, trudnymi zdarzeniami. Dzieje się tak na przykład w sytuacji nagłej śmierci pracownika czy poważnego wypadku w pracy. W takich okolicznościach niezwykle ważne jest podjęcie skutecznych działań zaraz po zdarzeniu. Jeśli organizacja poradzi sobie z kryzysem, jest szansa, że w dłuższej perspektywie trudne doświadczenie wzmocni zespół. Jeśli jednak nie przejdzie tej próby, może prowadzić to do długofalowych konsekwencji, w tym spadku motywacji i efektywności pracy, dezorganizacji, konfliktów między pracownikami. Korzystając z naszych usług, zapewniacie sobie Państwo profesjonalną opiekę psychologów/ interwentów kryzysowych, gotowych do podjęcia działania w sytuacji kryzysu.

Główny cel naszych usług:

Pozostawanie w stałej gotowości, aby w przypadku kryzysu zapewnić szybkie, skuteczne wsparcie psychologiczne i organizacyjne pracownikom oraz liderom.

Jak działamy?

Wspieramy organizację zaraz po zgłoszeniu. 

Pierwszym etapem naszych działań jest kontakt telefoniczny z osobami decyzyjnymi, by precyzyjnie określić na czym bieżący kryzys polega (kogo dotyczy, jak długo trwa, jakie są jego skutki dla osoby w kryzysie i innych pracowników), poznać główne przyczyny kryzysu i ustalić plan działania.

Kolejnym etapem naszej pomocy jest interwencja z udziałem psychologa
lub/i interwenta: spotkanie z osobą w kryzysie, zespołem, do którego należy, bezpośrednim przełożonym w celu zakończenia sytuacji kryzysowej. Etap ten kończy się udzieleniem wskazówek, jak działać po wyeliminowaniu przyczyn kryzysu oraz listą proponowanych działań do podjęcia w przyszłości (opracowanie procedur alarmowych).

Działania te mają przywrócić środowisko pracy do stanu sprzed kryzysu. Pokazać osobie w kryzysie i innym z jej otoczenia, że pracodawcy zależy na tworzeniu atmosfery pracy, w której dba się o zdrowie psychiczne pracowników i że jest on
w stanie skutecznie i szybko reagować na niespodziewane trudności.

cena: abonament 500-1000 tys. zł netto miesięcznie (ustalany indywidualnie)

Opis usługi stand-by w formacie pdf: 

Zapraszamy do kontaktu:

szkolenia@naglesami.org.pl, tel. 502 568 636