Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

SZKOLENIE Kontakt z klientem w żałobie

 

Potrzeba wypracowania odpowiednich standardów pracy z klientem w żałobie

Z naszych wieloletnich doświadczeń pracy z osobami w żałobie wynika, że dopełnianie formalności po śmierci bliskiej osoby, w tym związanych z wizytami w bankach czy urzędach, bywa stresujące i nieprzyjemne – zarówno dla klientów, jak i pracowników tych organizacji. Osoby w żałobie doświadczają wielu trudności, takich jak duża zmienność i intensywność przeżywanych emocji, poczucie przytłoczenia nadmiarem obowiązków, problemy z pamięcią i koncentracją. Otoczenie, nieświadome charakterystyki procesu żałoby, może reagować na ich zachowanie zniecierpliwieniem lub złością. Pracownicy w kontakcie z osobą po stracie mogą czuć się przeciążeni lub po prostu nie wiedzieć, jak zareagować i dążyć do jak najszybszego zakończenia rozmowy. Konsekwencją może być pogorszenie relacji z klientem i obniżenie jakości pracy. Warto, żeby organizacje, które nie chcą zniechęcić do siebie klienta w tym szczególnym dla niego czasie i dążą do podnoszenia jakości swoich usług, były świadome, z czym wiąże się kontakt z osobą w żałobie i jak wobec niej postępować. Dzięki udziałowi w szkoleniu pracownicy będą mogli w większym stopniu zrozumieć zachowanie klienta i odpowiedzieć na jego potrzeby. Jednocześnie, będą wiedzieć, w jaki sposób zadbać o siebie i skutecznie realizować swoje obowiązki.

Nasze podejście

Podczas szkolenia koncentrujemy się przede wszystkim na psychoedukacji. Zapoznajemy uczestników z procesem żałoby, przybliżając im psychologiczne, somatyczne i społeczne aspekty reakcji na śmierć bliskiej osoby. Tym samym normalizujemy to, czego doświadcza i jak zachowuje się klient po stracie oraz jego otoczenie. Wskazujemy, jak wspierać osoby w żałobie i czego unikać w kontakcie z nimi. Jak rozmawiać, aby skutecznie zrealizować zadanie i jednocześnie zachować dobrą relację z klientem. Ponadto, w czasie szkolenia zapewniamy uczestnikom przestrzeń do wyrażania własnych emocji i myśli związanych z kontaktem z osobami po stracie. Staramy się, żeby podczas spotkania wybrzmiały ich obawy i niepokoje. Słuchamy, odpowiadamy na pytania. Odwołujemy się do teorii i doświadczeń związanych z przebiegiem procesu żałoby. Ważny element spotkania stanowią symulacje oraz dyskusje między samymi uczestnikami. 

Zarys programu

Cel główny: przygotowanie pracowników do kontaktu z klientem w żałobie

Proponowane zagadnienia do poruszenia podczas szkolenia:

Stawiamy na naukę przez doświadczenie, realizując program zgodnie z cyklem: ćwiczenie, refleksja, teoria, praktyka. Zakładamy elastyczny sposób organizacji i czas realizacji zajęć – w zależności od liczebności grupy i tempa pracy uczestników. Na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty uczestnictwa. 

 

Korzyści dla klienta

Prowadzący i grupa pomogą uczestnikowi znaleźć odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 

Efekty szkolenia

Główny rezultat: zachowanie dobrej relacji z klientem w trudnym okresie żałoby

Pozostałe efekty szkolenia to m.in.:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które w swojej pracy doświadczają kontaktu z klientami po stracie bliskich. 

Szkolenia realizujemy cyklicznie. 
czas: 7 godzin szkoleniowych (10 — 17)
miejsce: Warszawa, Żoliborz
cena: 500 zł brutto od osoby

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres: szkolenia@naglesami.org.pl 

Oświadczenie dotyczące VAT, o którym mowa w formularzu zgłoszeniowym.

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

mail: szkolenia@naglesami.org.pl

telefon:  +48 22 633 54 25