interwencja kryzysowa

 

Jeżeli Twoja firma przechodzi przez kryzys – zespół znalazł się w trudnej sytuacji wywołanej np. przez śmierć jednego z pracowników, próbę samobójczą członka zespołu czy chorobę psychiczną (np. depresję, zaburzenia nerwicowe lub psychotyczne), możemy Ci pomóc organizując interwencję w Twojej firmie. Spojrzenie na problem z zewnątrz, przez wyspecjalizowanych w interwencjach kryzysowych terapeutów i psychologów może uchronić organizację przed pogłębieniem kryzysu, stanowić remedium na spadek motywacji i efektywności zespołu oraz dostarczyć pomocy psychologicznej osobie w potrzebie.

Główny cel interwencji w kryzysie:

Wsparcie zespołu, pomoc osobie z problemem, wypracowanie rozwiązań, które ułatwią wyjście z kryzysu, wprowadzenie procedur, które w przyszłości uchronią organizację przed podobnymi problemami.

Jak działamy?

Wspieramy organizację natychmiast po zgłoszeniu i ustaleniu warunków współpracy. 

Pierwszym etapem naszych działań jest kontakt telefoniczny z osobami decyzyjnymi, by precyzyjnie określić, na czym bieżący kryzys polega (kogo dotyczy, jak długo trwa, jakie są jego skutki dla osoby w kryzysie i innych pracowników), poznać główne przyczyny kryzysu i ustalić plan działania.

Kolejnym etapem naszej pomocy jest interwencja z udziałem psychologa lub/i interwenta: spotkanie z osobą w kryzysie, zespołem, do którego należy, bezpośrednim przełożonym w celu zakończenia sytuacji kryzysowej. Etap ten kończy się udzieleniem wskazówek, jak działać po wyeliminowaniu przyczyn kryzysu oraz listą proponowanych działań do podjęcia w przyszłości (opracowanie procedur alarmowych).

Wszystkie te działania mają przywrócić środowisko pracy do stanu sprzed kryzysu oraz pokazać osobie w kryzysie i innym z jej otoczenia, że pracodawcy zależy na tworzeniu atmosfery pracy, w której dba się o zdrowie psychiczne osób zatrudnionych w firmie. Profesjonalna interwencja świadczy o tym, że pracodawca zauważa i skutecznie reaguje na sytuacje kryzysowe dla organizacji.

cena: średnia stawka za dzień interwencji 3-5 tys. zł netto (ustalana indywidualnie)

Opis interwencji w formacie pdf: 

 

Zapraszamy do kontaktu:

szkolenia@naglesami.org.pl, tel. 502 568 636