Szkolimy. Wspieramy organizacje w kryzysie.
projekt Fundacji

interwencja kryzysowa w firmie

 

Jeżeli Twoja firma przechodzi przez kryzys – zespół znalazł się w trudnej sytuacji wywołanej np. przez śmierć jednego z pracowników, próbę samobójczą czy chorobę psychiczną członka zespołu (np. depresję, zaburzenia nerwicowe lub psychotyczne) – możemy Ci pomóc, organizując interwencję w Twojej firmie.

Główny cel interwencji w kryzysie:

Wsparcie zespołu, pomoc osobie z problemem, wypracowanie rozwiązań, które ułatwią wyjście z kryzysu. 

Jak działamy?

Wspieramy organizację natychmiast po zgłoszeniu i ustaleniu warunków współpracy. 

Pierwszym etapem naszych działań jest kontakt telefoniczny z osobami decyzyjnymi, by precyzyjnie określić, na czym bieżący kryzys polega (kogo dotyczy, jak długo trwa, jakie są jego skutki), poznać główne przyczyny kryzysu i ustalić plan działania.

Kolejnym etapem naszej pomocy jest interwencja z udziałem psychologa lub/i interwenta: spotkanie z osobą w kryzysie, zespołem, do którego należy, bezpośrednim przełożonym w celu zakończenia sytuacji kryzysowej. Podczas interwencji szczególną uwagę zwracamy na stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której pracownicy mogą podzielić się trudnymi doświadczeniami i emocjami. Jeśli jest taka potrzeba, istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z psychologiem/interwentem. Ważna jest również część poświęcona psychoedukacji oraz przekazanie informacji dotyczących możliwości poszukiwania wsparcia wewnątrz organizacji i poza nią. Etap ten kończy się zwykle udzieleniem wskazówek, jak działać po zakończeniu kryzysu - w dłuższej perspektywie. 

Wszystkie te działania mają na celu przywrócenie środowiska pracy do stanu sprzed kryzysu (jeśli jest to możliwe), zmniejszenie poczucia zagrożenia i chaosu oraz pokazanie pracownikom, że pracodawcy zależy na tworzeniu atmosfery pracy, w której dba się o zdrowie psychiczne zatrudnionych osób. Profesjonalna interwencja świadczy o tym, że pracodawca zauważa i skutecznie reaguje na to, co dzieje się w firmie. Jest to również odciążenie m.in. dla specjalistów HR, dla których sytuacja kryzysu w organizacji jest szczególnym, niełatwym doświadczeniem i dotyka ich często zarówno osobiście, jak i zawodowo. Wsparcie specjalistów z zewnątrz pomaga poradzić sobie z trudną, zwykle nieoczekiwaną i zaskakującą sytuacją. Pozwala to uniknąć błędów, jakie łatwo popełnić, działając w silnych emocjach i których negatywne skutki odczuwane są często w ramach organizacji długo po zakończeniu kryzysu. 

cena: średnia stawka za przygotowanie i przeprowadzenie działań interwencyjnych wynosi od 3 do 5 tys. zł netto (ustalana indywidualnie)

Firmom doświadczającym trudnych sytuacji, które działają poza granicami Polski, proponujemy również możliwość konsultacji z psychologiem poprzez Skype. Koszt konsultacji wynosi 200 zł netto za 50 minut rozmowy. 

Zapraszamy do kontaktu:

szkolenia@naglesami.org.pl, tel. 502 511 138